Būvniecība

PAMATDATI
Nosaukums: Būvniecība
Institūcija: Rīgas Tehniskā universitāte
Studiju virziens: Arhitektūra un būvniecība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 41582
LKI/EKI kods: 5
Programmas veids: 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)
Tematiskā grupa: Būvniecība un civilā celtniecība
ISCED kods: 0732
ISCED nosaukums: Būvniecība un civilā celtniecība
Būvdarbu vadītājs
Apjoms: 120 kr.p.
Iegūstamais grāds:
Iegūstamā kvalifikācija: Būvdarbu organizators transportbūvēs
Pilna laika klātieneNepilna laika klātieneNepilna laika neklātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 3 g.
latviešuangļu
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 49
Akreditācijas lapas datums: 21.06.2017.
Akreditācijas datums: 29.05.2017.
Akreditācijas periods: 2 g.
Akreditēta līdz: 29.05.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaRīgas Tehniskā universitāteKaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
03.06.2015.Apstiprinātas izmaiņas - pievienota īstenošanas vieta - Liepāja.SAK lēmums Nr. 373