Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē

PAMATDATI
Nosaukums: Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē
Institūcija: Transporta un sakaru institūts
Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 43345
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Tematiskā grupa: Vadība un administrēšana
ISCED kods: 0413
ISCED nosaukums: Vadība un administrēšana
Apjoms: 120 kr.p.
Iegūstamais grāds: Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē
Iegūstamā kvalifikācija:
Pilna laika klātieneNepilna laika neklātieneNepilna laika tālmācība
Studiju ilgums pilna laika studijās: 3 g.
latviešuangļukrievu
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 112
Akreditācijas lapas datums: 12.02.2019.
Akreditācijas datums: 12.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 31.12.2020.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaTransporta un sakaru institūtsLomonosova iela 1, Rīga, LV-1019
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Eksperta ziņojums par izmaiņām studiju programmā no 07.01.2019 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Iesniegums izmaiņām studiju programmā no 15.10.2018 Izmaiņu pieteikumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
23.01.2019.SAK sēdē apstiprinātas izmaiņas studiju programmā - tālmācības studiju formai pievienota īstenošanas valoda - angļu.SAK lēmums Nr. 97-A