Ārstnieciskā masāža

PAMATDATI
Nosaukums: Ārstnieciskā masāža
Institūcija: Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža
Studiju virziens: Veselības aprūpe
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 41722
LKI/EKI kods: 5
Programmas veids: 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)
Tematiskā grupa: Medicīniskie pakalpojumi
ISCED kods: 0914
ISCED nosaukums: Medicīniskie pakalpojumi
Apjoms: 80 kr.p.
Iegūstamais grāds:
Iegūstamā kvalifikācija: Masieris
Pilna laika klātieneNepilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 2 g.
latviešu
Licence
Licences Nr.: 041023-3
Licences datums: 06.09.2017.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.: 49-L
Lēmuma datums: 06.09.2017.
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.:
Akreditācijas lapas datums:
Akreditācijas datums:
Akreditācijas periods: g.
Akreditēta līdz: 18.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaStarptautiskā Kosmetoloģijas koledžaGraudu iela 68, Rīga, LV-1058
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Ekspertu ziņojums par studiju programmas licencēšanu no 08.08.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Koledžas iesniegtā papildinformācija no 30.06.2017 Augstskolas iesniegtā papildinformācijalatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums no 11.05.2017 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot