Eiropas studijas

PAMATDATI
Nosaukums: Eiropas studijas
Institūcija: Baltijas Starptautiskā akadēmija
Studiju virziens: Socioloģija, politoloģija un antropoloģija
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 43310
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Tematiskā grupa: Sociālās un cilvēkrīcības zinātnes
ISCED kods: 0311
ISCED nosaukums: Sociālās un cilvēkrīcības zinātnes
Apjoms: 120 kr.p.
Iegūstamais grāds: Sociālo zinātņu bakalaura grāds politoloģijā
Iegūstamā kvalifikācija:
Pilna laika klātieneNepilna laika klātieneNepilna laika neklātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 239
Akreditācijas lapas datums: 02.09.2013.
Akreditācijas datums: 17.07.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 16.07.2019.
Mācīšanās rezultāti:
– apgūt padziļinātas zināšanas sociālajās zinātnēs, specializējoties Eiropas Savienības politikā, ekonomikā un tiesībās;
– apgūt pētnieciskā darba metodoloģiju un metodiku sociālajās zinātnēs;
– apgūt pētnieciskā darba tehnoloģijas un iemaņas sociālajās zinātnēs;
– apgūt prasmi pamatoti izvēlēties optimālo lēmumu;
– iegūt zināšanas un prasmes ES politikas, starptautisko attiecību un ES integrācijas pārvaldes jomās;
– veikt patstāvīgus pētījumus par konkrētām problēmām, iegūtos rezultātus parādīt bakalaura darbā, kas atbilst zinātnisko publikāciju prasībām (ne mazāk kā 20 nedēļas pilna slodze vai 20 kredītpunkti).
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaBaltijas Starptautiskā akadēmijaLomonosova iela 4, Rīga, LV-1003
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot