Reģistrētās neakreditētās augstskolas un koledžas

x
Search
[Collapse]Juridisko personu dibinātas koledžas
 "HOTEL SCHOOL" Viesnīcu biznesa koledžaHOTEL SCHOOLKomercsabiedrība 
[Collapse]Ārvalstu augstskolu filiāles
 Maskavas valsts ekonomikas, statistikas un informātikas universitātes (MESI) filiāle RīgāMESI