Likvidētās augstskolas un koledžas

x
Search
[Collapse]Valsts universitātes
 Rīgas Aviācijas universitāteRAUValsts iestāde 
[Collapse]Valsts augstskolas
 Latvijas Policijas akadēmijaLPAValsts iestāde 
 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijaRPIVAAtvasinātā publiskā persona 
[Collapse]Juridisko personu dibinātās neuniversitātes tipa augstskolas
 Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta augstskolaBPMAKomercsabiedrība 
 Inženierzinātņu un informatīvo tehnoloģiju akadēmijaIITAKomercsabiedrības struktūrvienība 
 Rīgas Humanitārais InstitūtsRHI  
 Starptautiskā tūrisma augstskolaSTA*  
 Vadības un sociālā darba augstskola "Attīstība" SIAVSDAKomercsabiedrība 
 Veseluma pieejas augstskola "Izaugsme"Izaugsme  
[Collapse]Valsts koledžas
 Liepājas medicīnas koledžaLiepMKValsts tiešās pārvaldes iestāde 
[Collapse]Juridisko personu dibinātas koledžas
 Baltijas koledžaBK  
 Biznesa un ekonomikas koledžaBEK  
 Latvijas biznesa koledžaLBKKomercsabiedrība 
 SIA "Karjeras izaugsmes koledža"KIK*Komercsabiedrība