Baltijas Starptautiskās akadēmijas Rēzeknes filiāle

Nosaukums: Baltijas Starptautiskās akadēmijas Rēzeknes filiāle
Mātes iestāde: Baltijas Starptautiskā akadēmija
Saīsinātais nosaukums: BSA-Rēzekne
Iestādes tips: Filiāle
Juridiskais statuss: Komercsabiedrības struktūrvienība
Rektors/direktors: Ilona Butjankova
KONTAKTINFORMĀCIJA
Juridiskā adrese: Dārzu iela 21/17, Rēzekne, LV-4600
Biroja adrese: Dārzu iela 21/17, Rēzekne, LV-4600
Tālrunis: 64624696
E-pasta adrese: info@re.bsa.edu.lv
Mājas lapa: www.rezekne.bsa.edu.lv
DIBINĀŠANA
Dibināšanas datums: 09.10.2001.
REĢISTRĀCIJA
Reģistrācijas numurs: 3144801783
Reģistrācijas datums: 22.11.2001.
AKREDITĀCIJA
Akreditācijas datums:
Nosaukums 
Kods 
Programmas veids 
Tematiskā grupa 
Apjoms 
Akr. līdz 
Likvidēts 
Sabiedriskās attiecības42342Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)Tirgzinības un reklāma160 kr.p.13.06.2019.
Tiesību zinātne42380Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)Tiesību zinātne160 kr.p.04.06.2019.
Uzņēmējdarbība42345Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)Vadība un administrēšana160 kr.p.11.06.2019.
x
Search
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
 
Nav datu, ko attēlot
x
Search
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
 
Nav datu, ko attēlot