Baltijas Starptautiskās akadēmijas Daugavpils filiāle

Nosaukums: Baltijas Starptautiskās akadēmijas Daugavpils filiāle
Mātes iestāde: Baltijas Starptautiskā akadēmija
Saīsinātais nosaukums: BSA-Daugavpils
Iestādes tips: Filiāle
Juridiskais statuss: Komercsabiedrības struktūrvienība
Rektors/direktors: Valentīna Rumjanceva
KONTAKTINFORMĀCIJA
Juridiskā adrese: Dzelzceļu iela 3, Daugavpils, LV-5403
Biroja adrese: Dzelzceļu iela 3, Daugavpils, LV-5403
Tālrunis: 65444236
E-pasta adrese: info@da.bsa.edu.lv
Mājas lapa: http://da.bsa.edu.lv/
DIBINĀŠANA
Dibināšanas datums: 09.10.2001.
REĢISTRĀCIJA
Reģistrācijas numurs: 2744801785
Reģistrācijas datums: 22.11.2001.
AKREDITĀCIJA
Akreditācijas datums:
Nosaukums 
Kods 
Programmas veids 
Tematiskā grupa 
Apjoms 
Akr. līdz 
Likvidēts 
Cilvēku resursu vadīšana47345Profesionālā maģistra studiju programmaVadība un administrēšana60–80 kr.p.11.06.2019.
Datordizains42214Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)Dizains160 kr.p.15.10.2019.
Finanšu vadība42343Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)Finanses, banku lietas un apdrošināšana160 kr.p.21.05.2019.
Krimināltiesības47380Profesionālā maģistra studiju programmaTiesību zinātne60–80 kr.p.04.06.2019.
Mazā un vidējā biznesa vadība413451. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)Vadība un administrēšana80 kr.p.11.06.2019.
Privāttiesības47380Profesionālā maģistra studiju programmaTiesību zinātne60 kr.p.04.06.2019.
Psiholoģija42310Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)Sociālās un cilvēkrīcības zinātnes160 kr.p.18.06.2019.
Sabiedriskās attiecības42342Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)Tirgzinības un reklāma160 kr.p.13.06.2019.
Sociālais darbs47762Profesionālā maģistra studiju programmaSociālie pakalpojumi60–80 kr.p.08.05.2019.
Sociālais darbs42762Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)Sociālie pakalpojumi160 kr.p.08.05.2019.
Sociālās palīdzības organizators417631. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)Sociālā palīdzība80 kr.p.08.05.2019.
Starptautiskās finanses47343Profesionālā maģistra studiju programmaFinanses, banku lietas un apdrošināšana60 kr.p.21.05.2019.
Tiesību zinātne42380Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)Tiesību zinātne160 kr.p.04.06.2019.
Tiesību zinātne45380Maģistra studiju programmaTiesību zinātne80 kr.p.04.06.2019.
Tiesību zinātne413801. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)Tiesību zinātne80 kr.p.04.06.2019.
Tiesību zinātnes47380Profesionālā maģistra studiju programmaTiesību zinātne60 kr.p.04.06.2019.
Uzņēmējdarbība42345Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)Vadība un administrēšana160 kr.p.11.06.2019.
Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana47345Profesionālā maģistra studiju programmaVadība un administrēšana60–80 kr.p.11.06.2019.
Vides dizains412141. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)Dizains80 kr.p.15.10.2019.
x
Search
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
 
Nav datu, ko attēlot
x
Search
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
 
Nav datu, ko attēlot