Biznesa augstskola Turība, SIA Jēkabpils filiāle

Nosaukums: Biznesa augstskola Turība, SIA Jēkabpils filiāle
Mātes iestāde: Biznesa augstskola Turība, SIA
Saīsinātais nosaukums: BAT-Jēkabpils
Iestādes tips: Filiāle
Juridiskais statuss: Komercsabiedrības struktūrvienība
Rektors/direktors: Zanda Skutele
KONTAKTINFORMĀCIJA
Juridiskā adrese: Pasta iela 1, Jēkabpils, LV-5200
Biroja adrese: Pasta iela 1, Jēkabpils, LV-5200
Tālrunis: +37165236398, +37126246700
E-pasta adrese: Zanda.Skutele@turiba.lv
Mājas lapa: http://www.turiba.lv/lv/studijas/filiales/jekabpils-filiale/98/
DIBINĀŠANA
Dibināšanas datums: 15.05.2003.
REĢISTRĀCIJA
Reģistrācijas numurs: 1044802386
Reģistrācijas datums: 29.05.2003.
AKREDITĀCIJA
Akreditācijas datums:
Nosaukums 
Kods 
Programmas veids 
Tematiskā grupa 
Apjoms 
Akr. līdz 
Likvidēts 
Finanses un grāmatvedība413441. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)Grāmatvedība un nodokļi80 kr.p.25.06.2019.
Mārketings un tirdzniecība413421. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)Tirgzinības un reklāma80 kr.p.25.06.2019.
Reklāma uzņēmējdarbībā413421. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)Tirgzinības un reklāma80 kr.p.25.06.2019.
Tiesību zinātnes413801. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)Tiesību zinātne100 kr.p.25.06.2019.
Viesmīlības serviss418111. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)Viesnīcu un restorānu serviss80 kr.p.04.06.2019.
x
Search
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
 
Nav datu, ko attēlot
x
Search
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
 
Nav datu, ko attēlot