Baltijas Starptautiskās akadēmijas Liepājas filiāle

Nosaukums: Baltijas Starptautiskās akadēmijas Liepājas filiāle
Mātes iestāde: Baltijas Starptautiskā akadēmija
Saīsinātais nosaukums: BSA-Liepāja
Iestādes tips: Filiāle
Juridiskais statuss: Komercsabiedrības struktūrvienība
Rektors/direktors: Staņislavs Geršovičs
KONTAKTINFORMĀCIJA
Juridiskā adrese: Liedaga iela 3, Liepāja, LV-3416
Biroja adrese: Liedaga iela 3, Liepāja, LV-3416
Tālrunis: 63425448
E-pasta adrese: info@li.bsa.edu.lv
Mājas lapa: www.bsa-liepaja.lv
DIBINĀŠANA
Dibināšanas datums: 09.10.2001.
REĢISTRĀCIJA
Reģistrācijas numurs: 3044801786
Reģistrācijas datums: 22.11.2001.
AKREDITĀCIJA
Akreditācijas datums:
Nosaukums 
Kods 
Programmas veids 
Tematiskā grupa 
Apjoms 
Akr. līdz 
Likvidēts 
Psiholoģija42310Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)Sociālās un cilvēkrīcības zinātnes160 kr.p.18.06.2019.
Sabiedriskās attiecības42342Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)Tirgzinības un reklāma160 kr.p.13.06.2019.
Tiesību zinātne42380Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)Tiesību zinātne160 kr.p.04.06.2019.
Uzņēmējdarbība42345Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)Vadība un administrēšana160 kr.p.11.06.2019.
Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana47345Profesionālā maģistra studiju programmaVadība un administrēšana60–80 kr.p.11.06.2019.
x
Search
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
 
Nav datu, ko attēlot
x
Search
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
 
Nav datu, ko attēlot