Daugavpils Universitātes Balvu filiāle

Nosaukums: Daugavpils Universitātes Balvu filiāle
Mātes iestāde: Daugavpils Universitāte
Saīsinātais nosaukums: DU-Balvi
Iestādes tips: Filiāle
Juridiskais statuss: Latvijas augstskolas filiāle
Rektors/direktors: Maruta Castrova
KONTAKTINFORMĀCIJA
Juridiskā adrese: Partizānu iela 16, Balvi, Balvu novads, LV-4501
Biroja adrese: Partizānu iela 16, Balvi, Balvu novads, LV-4501
Tālrunis: +37164521083, +37167326566
E-pasta adrese: inese@balvi.gov.lv
Mājas lapa:
DIBINĀŠANA
Dibināšanas datums: 07.08.2003.
REĢISTRĀCIJA
Reģistrācijas numurs: 4244002429
Reģistrācijas datums: 07.10.2003.
AKREDITĀCIJA
Akreditācijas datums:
Nosaukums 
Kods 
Programmas veids 
Tematiskā grupa 
Apjoms 
Akr. līdz 
Likvidēts 
Nav datu, ko attēlot
x
Search
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
 
Nav datu, ko attēlot
x
Search
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
 
Nav datu, ko attēlot