Rīgas Tehniskās universitātes Daugavpils filiāle

Nosaukums: Rīgas Tehniskās universitātes Daugavpils filiāle
Mātes iestāde: Rīgas Tehniskā universitāte
Saīsinātais nosaukums: RTU-Daugavpils
Iestādes tips: Filiāle
Juridiskais statuss: Valsts iestādes struktūrvienība
Rektors/direktors: Ivans Griņevičs
KONTAKTINFORMĀCIJA
Juridiskā adrese: Smilšu iela 90, Daugavpils, LV-5410
Biroja adrese: Smilšu iela 90, Daugavpils, LV-5410
Tālrunis: +37165443708
E-pasta adrese: daugavpils@rtu.lv
Mājas lapa: http://www.df.rtu.lv/
DIBINĀŠANA
Dibināšanas datums: 05.07.1994.
REĢISTRĀCIJA
Reģistrācijas numurs: 2744002328
Reģistrācijas datums: 27.11.2002.
AKREDITĀCIJA
Akreditācijas datums:
Nosaukums 
Kods 
Programmas veids 
Tematiskā grupa 
Apjoms 
Akr. līdz 
Likvidēts 
Automātika un datortehnika43523Bakalaura studiju programmaElektronika un automātika122 kr.p.30.05.2019.
Automobiļu transports42525Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)Mašīnzinības180 kr.p.28.05.2019.
Būvdarbu vadīšana415821. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)Būvniecība un civilā celtniecība100 kr.p.29.05.2019.
Būvniecība42582Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)Būvniecība un civilā celtniecība180 kr.p.29.05.2019.
Datorsistēmas43481Bakalaura studiju programmaDatorzinātnes121 kr.p.30.05.2019.
Dzelzceļa elektrosistēmas42522Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)Enerģētika180 kr.p.28.05.2019.
Dzelzceļa transports42525Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)Mašīnzinības180 kr.p.28.05.2019.
Elektronika43523Bakalaura studiju programmaElektronika un automātika120 kr.p.30.05.2019.
Elektronika un mobilie sakari43523Bakalaura studiju programmaElektronika un automātika120 kr.p.30.05.2019.
Elektrotehnoloģiju datorvadība42522Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)Enerģētika160 kr.p.28.05.2019.
Enerģētika un elektrotehnika43522Bakalaura studiju programmaEnerģētika120 kr.p.28.05.2019.
Informācijas tehnoloģija43481Bakalaura studiju programmaDatorzinātnes122 kr.p.30.05.2019.
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve43521Bakalaura studiju programmaMehānika un metālapstrāde120 kr.p.28.05.2019.
Mašīnu un aparātu būvniecība42521Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)Mehānika un metālapstrāde160 kr.p.28.05.2019.
Mehatronika42521Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)Mehānika un metālapstrāde180 kr.p.28.05.2019.
Muitas un nodokļu administrēšana418611. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)Personu un īpašuma aizsardzība80 kr.p.04.06.2019.
Muitas un nodokļu administrēšana42861Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)Personu un īpašuma aizsardzība160 kr.p.04.06.2019.
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija42582Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)Būvniecība un civilā celtniecība200 kr.p.29.05.2019.
Siltumenerģētika un siltumtehnika42522Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)Enerģētika160 kr.p.28.05.2019.
Telekomunikācijas43523Bakalaura studiju programmaElektronika un automātika120 kr.p.30.05.2019.
Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas43523Bakalaura studiju programmaElektronika un automātika120 kr.p.30.05.2019.
Uzņēmējdarbība un vadīšana413451. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)Vadība un administrēšana80 kr.p.11.06.2019.
Visaptverošā kvalitātes vadība42526Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)Citas inženierzinātnes160 kr.p.11.06.2019.
x
Search
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
 
Nav datu, ko attēlot
x
Search
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
 
Nav datu, ko attēlot