Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 103

Akreditācijas lapas Nr.: 103
Akreditācijas lapas datums: 18.07.2013.
Akreditācijas datums: 05.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 04.06.2019.
Institūcija: Liepājas Universitāte
Studiju virziens: Veselības aprūpe
Pamatojums: Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013. gada 5. jūnija lēmums Nr. 105
Nosaukums 
Kods 
Apjoms 
Studiju veids un forma 
Mūzikas terapija4772238–100 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot