Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 165

Akreditācijas lapas Nr.: 165
Akreditācijas lapas datums: 23.07.2013.
Akreditācijas datums: 14.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 13.06.2019.
Institūcija: Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola
Studiju virziens: Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
Pamatojums: Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013. gada 14. jūnija lēmums Nr. 167
Nosaukums 
Kods 
Apjoms 
Studiju veids un forma 
Datorsistēmas4748180–100 kr.p.Pilna laika klātiene, Pilna laika tālmācība, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika tālmācība, Nepilna laika neklātiene
Lietišķās informācijas tehnoloģijas4148180 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene
Informācijas sistēmas42481160 kr.p.Pilna laika klātiene, Pilna laika tālmācība, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika tālmācība, Nepilna laika neklātiene
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot