Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 348

Akreditācijas lapas Nr.: 348
Akreditācijas lapas datums: 18.09.2015.
Akreditācijas datums: 07.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 07.05.2017.
Institūcija: Rīgas Stradiņa universitāte
Studiju virziens: Veselības aprūpe
Pamatojums: Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013. gada 7. jūnija lēmums Nr. 124; Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2014. gada 10.decembra lēmums Nr. 338; 2015.gada 15.maija lēmums Nr. 363
Nosaukums 
Kods 
Apjoms 
Studiju veids un forma 
Audiologopēdija45722100 kr.p.Pilna laika klātiene
Vecmāte41721120 kr.p.Pilna laika klātiene
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot