Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 180

Akreditācijas lapas Nr.: 180
Akreditācijas lapas datums: 22.08.2013.
Akreditācijas datums: 19.06.2013.
Akreditācijas periods: 2 g.
Akreditēta līdz: 18.06.2015.
Institūcija: Biznesa vadības koledža, SIA
Studiju virziens: Ekonomika
Pamatojums: Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013. gada 19. jūnija lēmums Nr. 183
Nosaukums 
Kods 
Apjoms 
Studiju veids un forma 
Grāmatvedība un finanšu plānošana4134482 kr.p.Nepilna laika tālmācība
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot