Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 273

Akreditācijas lapas Nr.: 273
Akreditācijas lapas datums: 30.05.2014.
Akreditācijas datums: 18.12.2013.
Akreditācijas periods: 2 g.
Akreditēta līdz: 17.12.2015.
Institūcija: Eiropas Tālmācības augstskola
Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Pamatojums: Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013.gada 18.decembra lēmums Nr.283
Nosaukums 
Kods 
Apjoms 
Studiju veids un forma 
Nav datu, ko attēlot
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot