Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 64

Akreditācijas lapas Nr.: 64
Akreditācijas lapas datums: 10.08.2017.
Akreditācijas datums: 26.07.2017.
Akreditācijas periods: 2 g.
Akreditēta līdz: 26.07.2019.
Institūcija: Ekonomikas un kultūras augstskola
Studiju virziens: Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
Pamatojums: SAK lēmums Nr. 63-A
Nosaukums 
Kods 
Apjoms 
Studiju veids un forma 
Informācijas tehnoloģijas42484160 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene, Nepilna laika tālmācība
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Ekspertu kopīgais ziņojums no 05.07.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Ekspertu kopīgais ziņojums no 05.07.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumsangļu
Augstskolas iesniegtā papildinformācija no 28.04.2017 Augstskolas iesniegtā papildinformācijalatviešu, angļu
Pašnovērtējuma ziņojums no 17.02.2017 Pašnovērtējuma ziņojumsangļu
Pašnovērtējuma ziņojums no 17.02.2017 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot