Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 310

Akreditācijas lapas Nr.: 310
Akreditācijas lapas datums: 11.11.2014.
Akreditācijas datums: 31.05.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 30.05.2019.
Institūcija: Rīgas Stradiņa universitāte
Studiju virziens: Informācijas un komunikācijas zinātnes
Pamatojums: Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013. gada 31. maija lēmums Nr. 73; Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2014. gada 23. jūlija lēmums Nr. 322
Nosaukums 
Kods 
Apjoms 
Studiju veids un forma 
Žurnālistika43321120 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene
Sabiedriskās attiecības43342120 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene
Fotogrāfija43321120 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība4532180 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene
Multimediju komunikācija43321120 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene
Komunikācija un mediju studijas4532180 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot