Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 52

Akreditācijas lapas Nr.: 52
Akreditācijas lapas datums: 21.06.2017.
Akreditācijas datums: 26.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 25.06.2019.
Institūcija: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Studiju virziens: Vides aizsardzība
Pamatojums: Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013. gada 26. jūnija lēmums Nr. 210, SAK 2017.gada 29.maija lēmums Nr. 52-A
Nosaukums 
Kods 
Apjoms 
Studiju veids un forma 
Vide un ūdenssaimniecība42850160 kr.p.Pilna laika klātiene, Pilna laika neklātiene, Nepilna laika neklātiene
Vides inženierzinātne51850120 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Vides inženierzinātne4585080 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot