Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 38

Akreditācijas lapas Nr.: 38
Akreditācijas lapas datums: 19.05.2017.
Akreditācijas datums: 24.04.2017.
Akreditācijas periods: 2 g.
Akreditēta līdz: 24.04.2019.
Institūcija: Liepājas Universitāte
Studiju virziens: Izglītība, pedagoģija un sports
Pamatojums: SAK lēmums Nr. 37-A
Nosaukums 
Kods 
Apjoms 
Studiju veids un forma 
Skolotājs42141160 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Sākumskolas un pamatskolas mācību priekšmetu skolotājs42141160 kr.p.Pilna laika tālmācība
Vispārējās izglītības skolotājs4714140–80 kr.p.Pilna laika klātiene, Pilna laika tālmācība
Pedagoģija51142144 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Karjeras konsultants4714180 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene, Nepilna laika klātiene
Logopēdija42141160 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Ekspertu kopīgais ziņojums no 20.04.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumsangļu
Ekspertu kopīgais ziņojums no 20.04.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Iesniegtā papildinformācija no 27.01.2017 Augstskolas iesniegtā papildinformācijalatviešu
Iesniegtā papildinformācija no 27.01.2017 Augstskolas iesniegtā papildinformācijaangļu
Pašnovērtējuma ziņojums no 02.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumsangļu
Pašnovērtējuma ziņojums no 02.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot