Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 94

Akreditācijas lapas Nr.: 94
Akreditācijas lapas datums: 02.07.2018.
Akreditācijas datums: 12.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 11.06.2019.
Institūcija: Liepājas Universitāte
Studiju virziens: Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas
Pamatojums: Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013. gada 12. jūnija lēmums Nr. 135; Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2014. gada 26. februāra lēmums Nr. 288; SAK sēdes 2015. gada 23.janvāra lēmums Nr. 339; SAK sēdes 2016. gada 26.jūlija lēmums Nr. 15-A; SAK sēdes 2017. gada 19.jūlija lēmums Nr. 58-A; SAK sēdes 2018. gada 13.jūnija lēmums Nr. 81-A
Nosaukums 
Kods 
Apjoms 
Studiju veids un forma 
Latviešu filoloģija4522380 kr.p.Pilna laika klātiene
Eiropas valodu un kultūras studijas43222120–160 kr.p.Pilna laika klātiene
Rakstniecības studijas4522280 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija43222160 kr.p.Pilna laika klātiene
Valodniecība (latviešu diahroniskā un sinhroniskā valodniecība, lietišķā valodniecība un salīdzināmā un sastatāmā valodniecība)51222120 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
19.06.2015.Labota tehniska kļūda virziena akreditācijas lapā - akreditācijas termiņš bija norādīts 2019.gada 1.februāris.SAK protokols Nr. 9