Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 75

Akreditācijas lapas Nr.: 75
Akreditācijas lapas datums:
Akreditācijas datums: 08.05.2017.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 08.05.2023.
Institūcija: Rīgas Stradiņa universitāte
Studiju virziens: Veselības aprūpe
Pamatojums: SAK lēmums Nr. 44-A, SAK lēmums nr. 70-A
Nosaukums 
Kods 
Apjoms 
Studiju veids un forma 
Farmācija51725120 kr.p.Pilna laika klātiene
Sabiedrības veselība42726160 kr.p.Pilna laika klātiene
Zobu higiēnists4172480 kr.p.Pilna laika klātiene
Fizioterapija42722160 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene
Māszinības4172380–120 kr.p.Pilna laika klātiene
Farmācija49725200 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene
Rehabilitācija4572280 kr.p.Pilna laika klātiene
Audiologopēdija42722160 kr.p.Pilna laika klātiene
Veselības vadība4772660–80 kr.p.Pilna laika klātiene
Rezidentūra medicīnā4772144–264 kr.p.Pilna laika klātiene
Ortozēšana-protezēšana42722160 kr.p.Pilna laika klātiene
Medicīnas inženierija un fizika42526180 kr.p.Pilna laika klātiene
Mākslas terapija47722100 kr.p.Pilna laika klātiene
Pediatrija49721240 kr.p.Pilna laika klātiene
Sabiedrības veselība4572680 kr.p.Pilna laika klātiene
Māszinības42723160 kr.p.Pilna laika klātiene
Uzturs42722160 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene
Veselības sports4372680–120 kr.p.Nepilna laika klātiene
Zobārstniecība49724200 kr.p.Pilna laika klātiene
Uzturzinātne4572280 kr.p.Pilna laika klātiene
Ergoterapija42722160 kr.p.Pilna laika klātiene
Māszinības4572380 kr.p.Pilna laika klātiene
Ārstnieciskā masāža4172280 kr.p.Pilna laika klātiene
Fizioterapija4572280 kr.p.Pilna laika klātiene
Klīniskā farmācija47725100 kr.p.Pilna laika klātiene
Rūpnieciskā farmācija4672560 kr.p.Pilna laika klātiene
Ārsta palīgs41721120 kr.p.Pilna laika klātiene
Medicīna49721240 kr.p.Pilna laika klātiene
Vecmāte42723160 kr.p.Pilna laika klātiene
Medicīna51721120 kr.p.Pilna laika klātiene
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 20 no 07.11.2017 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 27 no 07.11.2017 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 2 no 07.11.2017 Pašnovērtējuma ziņojumsangļu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 8 no 03.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 3 no 03.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 15 no 03.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumsangļu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 10 no 03.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumsangļu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 18 no 03.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 20 no 03.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 21 no 03.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumsangļu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 23 no 03.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumsangļu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 25 no 03.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumsangļu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 2 no 03.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumsangļu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 13 no 03.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumsangļu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 32 no 03.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 22 no 03.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 17 no 03.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 16 no 03.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 27 no 03.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 21 no 03.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 12 no 03.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 27 no 03.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumsangļu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 4 no 03.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 19 no 03.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumsangļu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 18 no 03.05.2017 Pašnovērtējuma ziņojumsangļu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 30 no 03.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumsangļu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 3 no 03.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumsangļu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 10 no 03.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 22 no 03.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumsangļu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 8 no 03.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumsangļu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 1 no 03.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumsangļu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 14 no 03.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumsangļu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 5 no 03.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumsangļu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 19 no 03.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 25 no 03.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 29 no 03.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumsangļu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 28 no 03.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumsangļu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 5 no 03.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 26 no 03.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumsangļu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 28 no 03.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 1 no 03.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 24 no 03.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumsangļu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 20 no 03.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumsangļu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 9 no 03.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 14 no 03.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 11 no 03.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 17 no 03.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumsangļu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 11 no 03.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumsangļu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 13 no 03.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 15 no 03.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 31 no 03.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 2 no 03.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 4 no 03.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumsangļu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 9 no 03.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumsangļu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 7 no 03.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 29 no 03.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 6 no 03.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumsangļu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 30 no 03.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 7 no 03.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumsangļu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 6 no 03.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 26 no 03.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 31 no 03.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumsangļu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 16 no 03.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumsangļu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 23 no 03.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 12 no 03.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumsangļu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 24 no 03.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 11 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumsangļu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 20 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumsangļu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 9 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 25 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 14 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumsangļu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 18 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 7 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 32.2 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumsangļu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 21.3 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 12 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumsangļu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 16 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 21.2 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumsangļu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 33.2 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 16 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumsangļu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 5 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 26 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumsangļu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 21.2 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 15.2 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumsangļu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 8 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumsangļu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 31 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 12 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 17 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumsangļu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 22 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 29 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumsangļu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 32.1 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumsangļu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 15 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 10 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 4 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumsangļu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 6 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumsangļu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 30 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 21.1 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 30 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumsangļu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 21.5 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 5 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumsangļu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 23 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumsangļu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 28 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 21.1 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumsangļu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 32.1 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 33.2 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumsangļu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 29 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 13.1 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumsangļu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 22 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumsangļu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 17 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 15.2 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 7 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumsangļu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 24 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 18 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumsangļu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 15.1 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 3 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumsangļu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 33.4 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumsangļu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 4 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 6 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 2 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 19 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 25 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumsangļu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 33.3 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumsangļu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 8 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 29 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumsangļu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 1 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 33.1 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumsangļu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 21.4 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 3 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 13 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 13.2 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumsangļu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 26 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 27 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 28 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumsangļu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 24 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumsangļu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 23 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 14 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 11 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 15.1 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumsangļu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 1 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumsangļu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 31 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumsangļu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 33.3 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 32.2 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 33.5 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumsangļu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 10 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumsangļu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 33.5 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 9 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumsangļu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 33.1 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 33.4 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 19 no 07.11.2016 Pašnovērtējuma ziņojumsangļu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot