Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 380

Akreditācijas lapas Nr.: 380
Akreditācijas lapas datums: 13.12.2016.
Akreditācijas datums: 09.11.2016.
Akreditācijas periods: 2 g.
Akreditēta līdz: 08.11.2018.
Institūcija: Eiropas Tālmācības augstskola
Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Pamatojums: IZM SAK lēmums Nr. 380
Nosaukums 
Kods 
Apjoms 
Studiju veids un forma 
Uzņēmējdarbības vadība42345160 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika tālmācība
Personāla vadība42345160 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot