Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 2019/30

Akreditācijas lapas Nr.: 2019/30
Akreditācijas lapas datums: 25.11.2019.
Akreditācijas datums: 24.05.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 31.12.2022.
Institūcija: Daugavpils Universitāte
Studiju virziens: Mākslas
Pamatojums: Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013.gada 24.maija lēmums Nr. 29; 2013. gada 14. jūnija lēmums Nr. 175; 2014.gada 14.maija lēmums Nr. 307; 2015.gada 19.jūnija lēmums Nr. 380, Studiju kvalitātes komisijas sēdes 2019.gada 13.novembra lēmums Nr.2019/14-L
Nosaukums 
Kods 
Apjoms 
Studiju veids un forma 
Mākslas menedžments42211160 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene
Māksla4721162 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene
Mūzika42212160 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene
Māksla42211160 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene
Mūzika4721260–80 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene
Dizains42214160 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot