Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 93

Akreditācijas lapas Nr.: 93
Akreditācijas lapas datums: 02.07.2018.
Akreditācijas datums: 12.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 11.06.2019.
Institūcija: Liepājas Universitāte
Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Pamatojums: Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013. gada 12. jūnija lēmums Nr. 137; Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013. gada 16. oktobra lēmums Nr. 260; Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2016. gada 27. aprīļa lēmums Nr. 09-A; Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2017. gada 29. maija lēmums Nr. 53-A; Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2017. gada 4. oktobra lēmums Nr. 71-A; Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2018. gada 13. jūnija lēmums Nr. 81-A
Nosaukums 
Kods 
Apjoms 
Studiju veids un forma 
Tūrisma un rekreācijas vadība42812160 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Komunikācijas vadība42345160 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Biroja administrēšana4134680 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Biznesa un organizācijas vadība42345160 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Kultūras vadība42345160 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Sabiedrisko attiecību speciālists4134280 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Vadības zinības4734560–100 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot