Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 59

Akreditācijas lapas Nr.: 59
Akreditācijas lapas datums: 02.08.2017.
Akreditācijas datums: 26.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 25.06.2019.
Institūcija: Latvijas Jūras akadēmija
Studiju virziens: Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
Pamatojums: Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013. gada 26. jūnija lēmums Nr. 226, Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2017. gada 19. jūlija lēmums Nr. 59-A
Nosaukums 
Kods 
Apjoms 
Studiju veids un forma 
Kuģu vadīšana4152590–140 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Jūras transports4752560 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Kuģu mehānika4452590 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Kuģu navigācijas elektronika42523160 kr.p.Pilna laika klātiene
Kuģu mehānika4152590–135 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Jūras transports - kuģa mehānika42525185 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Jūras transports - kuģa vadīšana42525188 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Kuģu vadīšana4452590 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Jūras transports - kuģa elektroautomātika42525185 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot