Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 90

Akreditācijas lapas Nr.: 90
Akreditācijas lapas datums: 02.05.2018.
Akreditācijas datums: 26.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 25.06.2019.
Institūcija: Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"
Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Pamatojums: Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013. gada 26. jūnija lēmums Nr. 229; Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2014. gada 20. jūnija lēmums Nr. 314; Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2014. gada 10.decembra lēmums Nr. 337; 2015.gada 10.aprīļa lēmums Nr.352; 2015.gada 24.aprīļa lēmums Nr. 356; 2016.gada 26.jūlija lēmums Nr. 16-A; 2018.gada 11.aprīļa protokols Nr. 3
Nosaukums 
Kods 
Apjoms 
Studiju veids un forma 
Vadības psiholoģija un supervīzija4734580 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene
Eiropas biznesa studijas42345160 kr.p.Pilna laika klātiene
Vadība un administrēšana4734560–80 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene
Starptautiskais bizness4734560–90 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene
Uzņēmējdarbības vadība4734560–70 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Biznesa vadība digitālā vidē42345160 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika tālmācība, Nepilna laika neklātiene, Pilna laika tālmācība
Biznesa vadība51345120 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Uzņēmējdarbības organizācija un vadība4134580 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Biznesa psiholoģija43345120 kr.p.Pilna laika klātiene, Pilna laika tālmācība, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika tālmācība, Nepilna laika neklātiene
Uzņēmējdarbības vadība42345160 kr.p.Pilna laika klātiene, Pilna laika tālmācība, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika tālmācība, Nepilna laika neklātiene
Biznesa stratēģiskā vadība4734542 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene
Veselības vadība4734560–80 kr.p.Pilna laika klātiene
Projekta vadība4734560–90 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene
Personāla vadība4734560–90 kr.p.Pilna laika klātiene
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot