Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 23

Akreditācijas lapas Nr.: 23
Akreditācijas lapas datums: 21.09.2016.
Akreditācijas datums: 24.05.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 23.05.2019.
Institūcija: Rīgas Tehniskā universitāte
Studiju virziens: Ekonomika
Pamatojums: Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013. gada 24. maija lēmums Nr. 36; Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2015. gada 23. janvāra lēmums Nr. 341; Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2016. gada 25. augusta lēmums Nr. 22-A
Nosaukums 
Kods 
Apjoms 
Studiju veids un forma 
Ekonomika43310120 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Pilsētu un reģionu inženierekonomika4731060–80 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Ekonomika4531080 kr.p.Pilna laika klātiene
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot