Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 181

Akreditācijas lapas Nr.: 181
Akreditācijas lapas datums: 22.08.2013.
Akreditācijas datums: 19.06.2013.
Akreditācijas periods: 2 g.
Akreditēta līdz: 18.06.2015.
Institūcija: Biznesa vadības koledža, SIA
Studiju virziens: Informācijas un komunikācijas zinātnes
Pamatojums: Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013. gada 19. jūnija lēmums Nr. 184
Nosaukums 
Kods 
Apjoms 
Studiju veids un forma 
Sabiedriskās attiecības un reklāma4134284 kr.p.Nepilna laika tālmācība
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot