Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 12

Akreditācijas lapas Nr.: 12
Akreditācijas lapas datums: 08.08.2016.
Akreditācijas datums: 29.05.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 28.05.2019.
Institūcija: Rīgas Tehniskā universitāte
Studiju virziens: Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoģija
Pamatojums: Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013. gada 29. maija lēmums Nr. 52
Nosaukums 
Kods 
Apjoms 
Studiju veids un forma 
Ķīmijas tehnoloģija43524160 kr.p.Pilna laika klātiene
Ķīmija51440192 kr.p.Pilna laika klātiene
Ķīmijas tehnoloģija4552480 kr.p.Pilna laika klātiene
Rūpnieciskā farmācija4672560 kr.p.Pilna laika klātiene
Ķīmijas tehnoloģija51524192 kr.p.Pilna laika klātiene
Ķīmija43440160 kr.p.Pilna laika klātiene
Lietišķā ķīmija4544080 kr.p.Pilna laika klātiene
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot