Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 114

Akreditācijas lapas Nr.: 114
Akreditācijas lapas datums:
Akreditācijas datums: 22.02.2019.
Akreditācijas periods: 2 g.
Akreditēta līdz: 22.02.2021.
Institūcija: Biznesa vadības koledža, SIA
Studiju virziens: Tiesību zinātne
Pamatojums: SAK lēmums Nr. 99-A
Nosaukums 
Kods 
Apjoms 
Studiju veids un forma 
Tiesību zinātnes4138092 kr.p.Nepilna laika tālmācība
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Pašnovērtējuma ziņojums no 28.08.2019 Pašnovērtējuma ziņojumsangļu
Ekspertu kopīgais ziņojums no 04.02.2019 Ekspertu kopīgais ziņojumsangļu
Pašnovērtējuma ziņojums no 28.08.2018 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot