Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 116

Akreditācijas lapas Nr.: 116
Akreditācijas lapas datums: 21.06.2019.
Akreditācijas datums: 23.04.2019.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 23.04.2025.
Institūcija: Rīgas Stradiņa universitāte
Studiju virziens: Iekšējā drošība un civilā aizsardzība
Pamatojums: SAK sēdes lēmums Nr. 101-A
Nosaukums 
Kods 
Apjoms 
Studiju veids un forma 
Policijas darbs42861160 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot