Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 73

Akreditācijas lapas Nr.: 73
Akreditācijas lapas datums: 06.09.2017.
Akreditācijas datums: 22.08.2017.
Akreditācijas periods: 2 g.
Akreditēta līdz: 22.08.2019.
Institūcija: "HOTEL SCHOOL" Viesnīcu biznesa koledža
Studiju virziens: Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija
Pamatojums: SAK lēmums Nr. 68-A
Nosaukums 
Kods 
Apjoms 
Studiju veids un forma 
Viesmīlības pakalpojumu organizēšana4181190 kr.p.Pilna laika klātiene
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Ekspertu kopīgais ziņojums no 18.08.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Ekspertu kopīgais ziņojums no 18.08.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumsangļu
Pašnovērtējuma ziņojums no 24.02.2017 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums no 24.02.2017 Pašnovērtējuma ziņojumsangļu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot