Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 315

Akreditācijas lapas Nr.: 315
Akreditācijas lapas datums: 02.08.2013.
Akreditācijas datums: 14.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 13.06.2019.
Institūcija: Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola
Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Pamatojums: Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013. gada 14. jūnija lēmums Nr. 168, 2014.gada 23.jūlija lēmums Nr. 325 un 2014.gada 27.augusta lēmums Nr. 330
Nosaukums 
Kods 
Apjoms 
Studiju veids un forma 
Tūrisma uzņēmējdarbības vadība42345160 kr.p.Pilna laika klātiene, Pilna laika tālmācība, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika tālmācība, Nepilna laika neklātiene
Uzņēmējdarbības vadība4734544–80 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene
Uzņēmējdarbības vadība42345160 kr.p.Pilna laika klātiene, Pilna laika tālmācība, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika tālmācība, Nepilna laika neklātiene
Uzņēmējdarbības vadība51345160 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene
Uzņēmējdarbība nekustamā īpašuma sfērā4134580 kr.p.Pilna laika klātiene, Pilna laika tālmācība, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika tālmācība, Nepilna laika neklātiene
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot