Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 296

Akreditācijas lapas Nr.: 296
Akreditācijas lapas datums: 05.08.2014.
Akreditācijas datums: 24.05.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 23.05.2019.
Institūcija: Rīgas Stradiņa universitāte
Studiju virziens: Izglītība, pedagoģija un sports
Pamatojums: Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013. gada 24. maija lēmums Nr. 26; Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2014. gada 14. maija lēmums Nr. 308
Nosaukums 
Kods 
Apjoms 
Studiju veids un forma 
Veselības sporta speciālists4181380 kr.p.Nepilna laika klātiene
Supervīzija4714280 kr.p.Pilna laika klātiene
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot