Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 82

Akreditācijas lapas Nr.: 82
Akreditācijas lapas datums: 10.01.2018.
Akreditācijas datums: 26.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 25.06.2019.
Institūcija: Latvijas Universitāte
Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Pamatojums: Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013. gada 26. jūnija lēmums Nr. 218; Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2017. gada 26. jūlija lēmums Nr. 65-A; Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2017. gada 13. decembra lēmums Nr. 75-A
Nosaukums 
Kods 
Apjoms 
Studiju veids un forma 
Sabiedrības vadība4534580 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Izglītības vadība51345144 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene
Vadības zinības4534580 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Starptautiskais bizness4734580 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene
Cilvēkresursu/Biroja administrēšana4134580 kr.p.Nepilna laika klātiene
E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas42345160 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene
Projektu vadīšana4734580 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene
Vadībzinātne51345144 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene
Komercdarbība un uzņēmuma vadība42345160 kr.p.Nepilna laika klātiene
Vadības zinības43345160 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Personāla vadība42345160 kr.p.Nepilna laika klātiene
Komercdarbības organizācija4134584 kr.p.Nepilna laika klātiene
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
26.07.2017.Saskaņā ar 2017.gada 3. aprīļa Ministru kabineta rīkojumu Nr. 164 "Par Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas likvidāciju" LU pārņem studiju programmas virzienā "Vadība, administrēšanas un nekustamo īpašumu pārvaldība"