Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 60

Akreditācijas lapas Nr.: 60
Akreditācijas lapas datums: 02.08.2017.
Akreditācijas datums: 28.08.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 27.08.2019.
Institūcija: Latvijas Jūras akadēmija
Studiju virziens: Transporta pakalpojumi
Pamatojums: Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013. gada 28. augusta lēmums Nr. 252, Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2017. gada 19. jūlija lēmums Nr. 59-A
Nosaukums 
Kods 
Apjoms 
Studiju veids un forma 
Ostu un kuģošanas vadība42840182 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot