Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 339

Akreditācijas lapas Nr.: 339
Akreditācijas lapas datums: 18.09.2015.
Akreditācijas datums: 12.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 11.06.2019.
Institūcija: Baltijas Starptautiskā akadēmija
Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Pamatojums: Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013. gada 12. jūnija lēmums Nr. 141; 2013.gada 21.augusta lēmums Nr. 248; 2015.gada 24.aprīļa lēmums Nr. 355
Nosaukums 
Kods 
Apjoms 
Studiju veids un forma 
Kultūras vadība42345160 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Cilvēku resursu vadīšana4734560–80 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Mazā un vidējā biznesa vadība4134580 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana4734560–80 kr.p.Pilna laika klātiene, Pilna laika neklātiene
Uzņēmējdarbība42345160 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot