Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 234

Akreditācijas lapas Nr.: 234
Akreditācijas lapas datums: 11.09.2013.
Akreditācijas datums: 03.07.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 02.07.2019.
Institūcija: Daugavpils Universitāte
Studiju virziens: Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoģija
Pamatojums: Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013. gada 3. jūlija lēmums Nr. 238
Nosaukums 
Kods 
Apjoms 
Studiju veids un forma 
Ķīmija4544080 kr.p.Pilna laika klātiene
Ķīmija43440120 kr.p.Pilna laika klātiene
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot