Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 252

Akreditācijas lapas Nr.: 252
Akreditācijas lapas datums: 19.05.2014.
Akreditācijas datums: 26.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 23.04.2017.
Institūcija: Liepājas Universitāte
Studiju virziens: Izglītība, pedagoģija un sports
Pamatojums: Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013. gada 26. jūnija lēmums Nr. 233; Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013. gada 16. oktobra lēmums Nr. 261
Nosaukums 
Kods 
Apjoms 
Studiju veids un forma 
Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā4514280 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot