Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 182

Akreditācijas lapas Nr.: 182
Akreditācijas lapas datums: 02.08.2013.
Akreditācijas datums: 19.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 18.06.2019.
Institūcija: Biznesa vadības koledža, SIA
Studiju virziens: Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija
Pamatojums: Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013. gada 19. jūnija lēmums Nr. 185
Nosaukums 
Kods 
Apjoms 
Studiju veids un forma 
Tūrisma un viesnīcu serviss4181188 kr.p.Nepilna laika tālmācība
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot