Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 331

Akreditācijas lapas Nr.: 331
Akreditācijas lapas datums: 11.05.2015.
Akreditācijas datums: 22.05.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 23.05.2019.
Institūcija: Baltijas Starptautiskā akadēmija
Studiju virziens: Ekonomika
Pamatojums: Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013. gada 22. maija lēmums Nr. 20; Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013. gada 24. maija lēmums Nr. 37 (izsniegts BPMA); Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2015. gada 20. marta lēmums Nr. 346
Nosaukums 
Kods 
Apjoms 
Studiju veids un forma 
Starptautiskās finanses4734360 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Finanšu vadība42343160 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Eiropas ekonomika un bizness42310160 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika51310120 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot