Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 11

Akreditācijas lapas Nr.: 11
Akreditācijas lapas datums: 28.06.2016.
Akreditācijas datums: 07.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 06.06.2019.
Institūcija: Rīgas Stradiņa universitāte
Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Pamatojums: Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013. gada 7. jūnija lēmums Nr. 127; Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2015. gada 23.janvāra lēmums Nr. 342, Studiju akreditācijas komisijas 2016.gada 8.jūnija lēmums Nr. 11-A
Nosaukums 
Kods 
Apjoms 
Studiju veids un forma 
Starptautiskais bizness un tiesības4734560–80 kr.p.Pilna laika klātiene
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika43345120 kr.p.Pilna laika klātiene
Starta uzņēmējdarbības vadība43345120 kr.p.Pilna laika klātiene
Starptautiskais mārketings un reklāma43342120 kr.p.Pilna laika klātiene
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība4734560–80 kr.p.Pilna laika klātiene
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot