Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 35

Akreditācijas lapas Nr.: 35
Akreditācijas lapas datums: 10.05.2017.
Akreditācijas datums: 11.04.2017.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 10.04.2023.
Institūcija: Banku augstskola
Studiju virziens: Ekonomika
Pamatojums: 10.04.2017. SAK lēmums Nr. 34-A
Nosaukums 
Kods 
Apjoms 
Studiju veids un forma 
Finanses42343160 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene
Risku vadība un apdrošināšana42343160 kr.p.Pilna laika klātiene
Grāmatvedība un finanses41344100 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene
Starptautiskās finanses un banku darbība4734360–80 kr.p.Pilna laika klātiene
Starptautiskās finanses42343160 kr.p.Pilna laika klātiene
Banku darbība41343100 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene
Finanses4734360–100 kr.p.Pilna laika klātiene
Finanšu vadība4734340 kr.p.Pilna laika klātiene
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Ekspertu kopīgais ziņojums no 06.04.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumsangļu
Ekspertu kopīgais ziņojums no 06.04.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojuma pielikums no 10.10.2016 Pašnovērtējuma ziņojumsangļu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot