Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 2020/35

Akreditācijas lapas Nr.: 2020/35
Akreditācijas lapas datums: 25.03.2020.
Akreditācijas datums: 26.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 25.06.2019.
Institūcija: Banku augstskola
Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Pamatojums: Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013. gada 26. jūnija lēmums Nr. 225; 2015.gada 10.aprīļa lēmums Nr. 351; 2015.gada 24.aprīļa lēmums Nr. 356; 2017.gada 25.oktoba lēmums Nr. 72-A; 2018.gada 11.aprīļa protokols Nr. 3, Studiju kvalitātes komisijas sēdes 2019. gada 24. jūlija sēdes lēmums Nr. 2019/10-I, Studiju kvalitātes komisijas 2020. gada 13. marta lēmums Nr.2020/11-I.
Nosaukums 
Kods 
Apjoms 
Studiju veids un forma 
Uzņēmējdarbības vadīšana4734560–80 kr.p.Pilna laika klātiene
Inovatīvā uzņēmējdarbība4734544–80 kr.p.Pilna laika klātiene
Inovācijas un produktu attīstība uzņēmējdarbībā42345160 kr.p.Pilna laika klātiene
Biznesa vadība51345120 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene
Kiberdrošības pārvaldība4734580–100 kr.p.Pilna laika klātiene
Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās4734560–96 kr.p.Pilna laika klātiene
Uzņēmējdarbības vadīšana42345160 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene, Nepilna laika tālmācība
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot