Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 359

Akreditācijas lapas Nr.: 359
Akreditācijas lapas datums: 28.09.2015.
Akreditācijas datums: 12.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 28.05.2017.
Institūcija: Rīgas Tehniskā universitāte
Studiju virziens: Arhitektūra un būvniecība
Pamatojums: Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013. gada 12. jūnija lēmums Nr. 134; Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2014. gada 2.aprīļa lēmums Nr. 295; 2015.gada 3.jūnija lēmums Nr. 373
Nosaukums 
Kods 
Apjoms 
Studiju veids un forma 
Nav datu, ko attēlot
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
03.06.2015.Apstiprināts izmaiņas studiju virzienā - pievienota 1.līmeņa PSP "Būvniecība" īstenošasnas vieta - LiepājaSAK lēmums Nr. 373
02.04.2014.Apstiprinātas izmaiņas studiju virzienā - 1.līmeņa PSP "Būvdarbu vadīšana" pievienota īstenošanas vieta - Rīga.