Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 2019/41

Akreditācijas lapas Nr.: 2019/41
Akreditācijas lapas datums: 02.01.2020.
Akreditācijas datums: 29.05.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 28.05.2019.
Institūcija: Daugavpils Universitāte
Studiju virziens: Izglītība, pedagoģija un sports
Pamatojums: Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013. gada 29. maija lēmums Nr. 47; Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2014. gada 14. maija lēmums Nr. 308; Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2017. gada 24. aprīļa lēmums Nr. 41; 13.12.2019. SKK lēmums Nr.2019/24-I
Nosaukums 
Kods 
Apjoms 
Studiju veids un forma 
Izglītība4714180–100 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene
Pedagoģija51141120 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists4714280 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene
Skolotājs42141160 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot