Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 49

Akreditācijas lapas Nr.: 49
Akreditācijas lapas datums: 21.06.2017.
Akreditācijas datums: 29.05.2017.
Akreditācijas periods: 2 g.
Akreditēta līdz: 29.05.2019.
Institūcija: Rīgas Tehniskā universitāte
Studiju virziens: Arhitektūra un būvniecība
Pamatojums: SAK lēmums Nr. 48-A
Nosaukums 
Kods 
Apjoms 
Studiju veids un forma 
Arhitektūra4758180 kr.p.Pilna laika klātiene
Arhitektūra4558160 kr.p.Pilna laika klātiene
Ģeomātika4758160–100 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija42581160 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Transportbūves4758240–100 kr.p.Pilna laika klātiene
Būvniecība42582180 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Arhitektūra51581186 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija42582200 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Būvniecība51582192 kr.p.Pilna laika klātiene
Transportbūves42582180 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija4758240 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Būvniecība41582120 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Inovatīvie risinājumi ģeomātikā4558160 kr.p.Pilna laika klātiene
Būvdarbu vadīšana41582100 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija51582192 kr.p.Pilna laika klātiene
Būvniecība4758240–100 kr.p.Pilna laika klātiene
Ģeomātika42581180 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Arhitektūra43581140 kr.p.Pilna laika klātiene
Inovatīva ceļu un tiltu inženierija4558260 kr.p.Pilna laika klātiene
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 2 no 26.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 1 no 26.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Ekspertu kopīgais ziņojums Nr. 3 no 26.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Ekspertu kopīgais ziņojums no 26.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumsangļu
Pašnovērtējuma ziņojums no 24.10.2016 Pašnovērtējuma ziņojumsangļu
Pašnovērtējuma ziņojums no 24.10.2016 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot