Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 109

Akreditācijas lapas Nr.: 109
Akreditācijas lapas datums: 22.11.2018.
Akreditācijas datums: 26.07.2017.
Akreditācijas periods: 2 g.
Akreditēta līdz: 26.07.2019.
Institūcija: Ekonomikas un kultūras augstskola
Studiju virziens: Tiesību zinātne
Pamatojums: SAK 2017.gada 26.jūlija lēmums Nr. 62-A; SAK 2018.gada 4.septembra lēmums Nr. 92-A
Nosaukums 
Kods 
Apjoms 
Studiju veids un forma 
Tiesību zinātne43380120 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene, Nepilna laika tālmācība
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Ekspertu kopīgais ziņojums no 05.07.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Ekspertu kopīgais ziņojums no 05.07.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumsangļu
Augstskolas iesniegtā papildinformācija no 28.04.2017 Augstskolas iesniegtā papildinformācijalatviešu
Augstskolas iesniegtā papildinformācija no 28.04.2017 Augstskolas iesniegtā papildinformācijaangļu
Pašnovērtējuma ziņojums no 17.02.2017 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums no 17.02.2017 Pašnovērtējuma ziņojumsangļu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot